CheckCreated with Sketch. device, computer, phone, smartphone < All mini chat PLANT PLANT white CALENDAR CALENDAR white PHONE PHONE white EURO EURO white THUMBS UP THUMBS UP white
 • Regionaler Energiepartner
 • Persönlicher Service
 • Strom- & Gastarife
 • Einfacher Wechsel
 • Regionaler Energiepartner
 • Persönlicher Service
 • Strom- & Gastarife
 • Einfacher Wechsel
header-rechnung-einsehen-papier-post-rechnungen

Betalings-misligholdelse

Rykker og betaling

Har du ikke kunnet betale dine acontobeløb eller regninger til tiden, og har du derfor nu modtaget en rykker? Find vigtige informationer om temaet “rykker og betaling“ her.

Hvorfor har jeg fået en rykker?

Hvis fristen for betaling af et aconto- eller efterbetalingsbeløb er overskredet, og betalingen dermed ikke er modtaget hos os, får du automatisk en rykker.

Ved betalingen skal du være meget opmærksom på at betale det samlede beløb, som fremgår af rykkeren.

Kontrollér på onlineportalen MEINE EMB, om en given betaling er modtaget hos os, eller om beløbet stadig er udestående.
 

Har du måske overset noget?

Har du ikke betalt, eller har du betalt for sent?

Du kan når som helst se din aktuelle acontoplan på onlineportalen MEINE EMB.

Er din betaling blevet tilbageført?

Du kan når som helst se din aktuelle acontoplan på onlineportalen MEINE EMB. Kontrollér, om du ved overførslen har angivet det korrekte aftalenummer som anvendelsesformål, og overfør beløbet på ny.

Har dine månedlige acontobeløb ændret sig?

Har du set den nye, ændrede acontoplan, som fremgår af din aktuelle årsafregning? Du kan til enhver tid se din aktuelle acontoplan på onlineportalen MEINE EMB.

Har du tilmeldt din gasmåler?

Anvender du naturgas til madlavning eller til opvarmning af din bolig eller af vand? Har du glemt at tilmelde gasmåleren på din nye adresse hos en selvvalgt energileverandør?

Hvordan kan jeg betale min rykker?

Oversigt over dine betalingsmuligheder:

Overførsel

Ved overførsel af beløbet bedes du angive dit aftalekontonummer og benytte følgende bankforbindelse:

Commerzbank Potsdam
IBAN: DE39 1608 0000 4200 2450 00
BIC: DRESDEFF160

Kontant betaling

I kundecentret:

Büdnergasse 1,
14552 Michendorf

Mandage og onsdage fra kl. 10 til 17.

Direkte debitering (SEPA)

Du kan nemt give os et mandat til direkte debitering (SEPA) via onlineportalen MEINE EMB. Vær opmærksom på, at dette først er muligt, når alle forfaldne fordringer er betalt.

Afdragsordning

Er du ikke i stand til at betale din års- eller slutafregning inden for den meddelte betalingsfrist? Vi undersøger gerne, hvorvidt det er muligt at lave en afdragsordning.

Hvordan undgår jeg rykkere fremover?

Betal beløbene til tiden

 • Overhold forfaldstidspunktet
 • Tag højde for bankens overførselstider
 • Kontrollér aconto-/fakturabeløbet
 • Kontrollér, at den faste overførsel er aktualiseret:
 • Aftalekontonummer, acontobeløb, effektueringstidspunkt

Direkte debitering (SEPA)

 • Ved skift af bankkonto: Meddel den nye bankforbindelse rettidigt
 • Sørg for, at der er tilstrækkelig dækning på kontoen

Anvend korrekte bankoverførselsdata

 • Angiv det korrekte aftalekontonummer som anvendelsesformål
 • Kontrollér EMB's bankforbindelse, før du gennemfører betalingen
Tip: Gå ind på "Meine GASAG", og giv os et mandat til direkte debitering (SEPA), så trækker vi løbende de udestående beløb fra din konto, når de forfalder til betaling. Så behøver du ikke længere at holde styr på betalingsfristerne, og overførslerne foretages altid til tiden.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler til tiden?

Gas

Hvad sker der, hvis du ikke betaler?Udgifter (EUR)
1. Du modtager en rykker med posten/via onlineportalen med advarsel om en leveringsafbrydelse
1,00/0,00
2. Du får meddelt en dato for lukning af gasmåleren1,00
3. Netoperatørens eksterne medarbejder lukker for gasmåleren/ Kørselsudgifter, hvis en lukning af måleren ikke var mulig72,08/61,62
4. Hvis det ikke var muligt at lukke for måleren, hyrer vi en advokat til at indklage den manglende adgang til måleren
Individuelle udgifter
5. Når vi har skaffet os adgang til måleren ved retten, vil lukningen af måleren blive foretaget ved fogedens bistandIndividuelle udgifter
6. Fordringen overdrages til et inkassofirmaIndividuelle udgifter
7. Gasmåleren kan tages i brug igen, når de udestående fordringer er blevet betalt85,78

Strøm

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?Udgifter (EUR)
1. Du modtager en rykker med posten/via onlineportalen med advarsel om en kontraktophævelse1,00/0,00
2. Din kontrakt ophæves-
3. Fordringen overdrages til et inkassofirmaIndividuelle udgifter

 

Hvem er dine kontakter?

Kundecenter

Du træffer os mandage og onsdage fra kl. 9 til 17 i Büdnergasse 1, 14552 Michendorf

Hvor kan jeg få hjælp?

Her finder du kontakter til temaerne energigæld og energirådgivning:

Verbraucherzentrale Berlin e.V. - Energieschulden

https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energieschuldenberatung
E-Mail: energieschulden@vz-bln.de
Tel.: 030 214 85-202

Du kan få rådgivning om reguleringsmulighederne for afvikling af din energigæld. Derudover får du oplysninger om, hvordan du kan forhindre, at der lukkes for leveringen til dig.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - Energieberatung

http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/online
Tel.: 0800 809802400

Du kan få rådgivning om at reducere dit energiforbrug.

Rådgivningsmuligheder hos jobcentret eller de sociale myndigheder

Staten tilbyder i reglen mindrebemidlede personer med gæld til en energileverandør hjælp til at opfylde de respektive krav. Henvend dig til din ansvarlige kontaktperson hos de sociale myndigheder eller jobcentret for hjælp.

Henvendelse til advokaten eller inkassofirmaet

Benyt kontaktoplysningerne, der fremgår af den respektive skrivelse.

Yderligere spørgsmål og svar om dine betalinger

Er det p.t. ikke muligt at foretage en overførsel fra din konto? I så fald kan du betale kontant. Vores kundecenter i Büdnergasse 1, 14552 Michendorf har åbent mandage og onsdage fra kl. 9 til 17.
Formodentlig har vi ikke været i stand til at tilordne din betaling korrekt. Du bedes kontrollere følgende mulige årsager:

Forkert eller slet intet aftalekontonummer?
Hvis du konstaterer, at du har skrevet forkert under indtastningen af betalingsoplysningerne, bedes du kontakte os her.

Forkert beløb?
Af rykkerskrivelsen fremgår der en difference mellem fakturabeløbet og det indbetalte beløb. I dette tilfælde bedes du overføre det resterende beløb.
 
Betal dine regninger til tiden, som f.eks. eksempel din månedlige acontobetaling. Beløbets størrelse og betalingsfristerne finder du på din seneste regning eller på onlineportalen MEINE EMB.
 
Det er desuden vigtigt, at du ved betalingen angiver dit aftalenummer som anvendelsesformål – ellers kan vi ikke tilordne dit beløb rigtigt.
 
Hvis du har givet os et mandat til direkte debitering, trækker vi beløbene fra din konto. Så er du fri for at bekymre dig, og alle betalinger foretages automatisk til tiden. Du kan nemt give os et mandat til direkte debitering (SEPA) via onlineportalen MEINE EMB.

Det gør du nemmest og hurtigst via onlineportalen MEINE EMB, under punktet "Mine betalinger - bankoplysninger".

Ved prisjusteringen pr. 01.05.2022 tilpasser vi ikke dine acontobeløb automatisk. Dette sker først i forbindelse med næste årsafregning. Vi anbefalder, at du allerede pr. 01.05.2022 for en sikkerheds skyld øger det månedlige acontobeløb med et par euro, så undgår du en stor efterbetaling. Vores kunder kan justere deres acontobeløb på alle tider af døgnet via serviceportalen MEINE EMB.

En lukning af energiforsyningen er altid forbundet med gener og ekstra udgifter. Derfor modtager du i god tid en rykker på forhånd, så du har mulighed for at afværge en lukning. Tag kontakt til os, så snart du har modtaget rykkeren, så vi kan finde en løsning i fællesskab.

Du kan kun forhindre en lukning af måleren ved at indbetale det udestående beløb senest kl. 13 på dagen før den meddelte lukkedato.

I medfør af § 19, stk. 5, i den tyske basisgasforsyningsforordning (GasGVV) er basisleverandøren forpligtet til senest sammen med meddelelsen om en afbrydelse af basisforsyningen efter GasGVV § 19, stk. 4, at tilbyde en afdragsordning til kunder, der er i restance. I medfør af GasGVV § 2, stk. 3, 5. pkt., skal basisleverandøren offentliggøre skabelonen for afdragsordningen på sin internetside.

Denne skabelon for afdragsordningen (finder du her) erstatter ikke det konkrete afdragsordningstilbud i det enkelte tilfælde.

Har du fået meddelt en lukkedato og allerede betalt? Ring til os, så vi hurtigt kan kontrollere, om vi stadig kan nå at stoppe lukningen og annullere terminen.

Din måler er allerede blevet lukket, og du har betalt beløbet, der fremgår af regningen for lukningen? Ring til os, så vi kan iværksætte, at der igen lukkes op for din måler.
Det er muligt at lave en afdragsordning med dig. Kontakt os, hvis du har modtaget en stor efterbetaling eller regning.
Som udgangspunkt overfører vi dit tilgodehavende til den konto, som du har angivet. Vil du kontrollere, hvilken bankforbindelse der p.t. er angivet, eller ønsker du at angive en bankforbindelse, der udelukkende skal benyttes til udbetalingen? På onlineportalen MEINE EMB kan du nemt indtaste, ændre og slette dine bankoplysninger.

Ved betalingsmisligholdelse kan EMB forlange erstatning for den opståede skade. For hver rykker, vi sender, opkræver vi yderlige 1,00 Euro.

I tilfælde af tilbageførsel skal kunden betale gebyrerne, som banken opkræver af EMB, i samme størrelse (1:1). Der skal også betales et standardbeløb på 1,00 Euro per sendt meddelelse per post. Hvis meddelelse sendes elektronisk, standardbeløbet må ikke betales.

De ovenstående omkostninger fremgår af forbrugsafregningen. Kunden har mulighed for at bevise, at EMB er blevet påført ingen eller kun begrænset skade.

Hvis dit pengeinstitut ikke har udført din betalingsordre, modtager vi en information om tilbageførslen. Alt efter årsagen til tilbageførslen af debiteringen sætter vi SEPA-debiteringsmandatet på pause, indtil hele det skyldige beløb er blevet betalt, eller vi sletter SEPA-debiteringsmandatet for at undgå gener og ekstra udgifter.
 
Vi informerer dig skriftligt om tilbageførslen af debiteringen og om status på vores SEPA-debiteringsmandat. Du bedes venligst efterfølgende overføre det skyldige beløb plus de påløbne tilbageførselsudgifter. Du kan til enhver tid se det skyldige beløb på onlineportalen MEINE EMB.
Hvis vi kun har sat SEPA-debiteringsmandatet på pause, genaktiveres mandatet automatisk, når hele det skyldige beløb er blevet betalt – Du behøver ikke foretage dig yderligere.
 
Hvis vi har deaktiveret SEPA-debiteringsmandatet, kan du meget nemt give os et nyt SEPA-debiteringsmandat via onlineportalen MEINE EMB, så snart hele det skyldige beløb er blevet betalt.
 
 

Dine månedlige afdragsfrister og -beløb kan ændre sig på baggrund af din årsafregning. Efter modtagelsen bedes du derfor kontrollere nøje, hvor store dine nye afdrag er, og hvornår de forfalder til betaling. I tilfælde af en ændring i afdragsstørrelserne bedes du anmode dit jobcenter om at tilpasse overførslerne. Til det formål har jobcentret brug for din regning og den nye acontoplan.

Du kan betale din regning og dine acontobeløb via debiteringsfuldmagt, overførsel eller kontant betaling i kundecentret.

Debiteringsfuldmagt:
Du kan nemt give os et mandat til direkte debitering (SEPA) via onlineportalen MEINE GASAG.

Overførsel:
Commerzbank Potsdam
IBAN: DE39 1608 0000 4200 2450 00
BIC: DRESDEFF160
Anvendelsesformål: Angiv dit aftalekontonummer her.

Kontant betaling:
Vores kundecenter i 14552 Michendorf, Büdnergasse 1 har åbent mandage og onsdage fra kl. 9 til 17.
 

Datoen for, hvornår du senest skal betale beløbet, finder du på rykkerens første side. Sørg for at foretage overførslen i god tid, da en overførsel kan tage op til tre arbejdsdage.